Про конференцію трудового колективу

Відповідно до п.1. ст. 39 Закону України «Про вищу освіту» загальні збори (конференція) трудового колективу, включаючи виборних представників з числа студентів, є вищим колегіальним органом громадського самоврядування вищого навчального закладу.
В Луганській державній академії культури і мистецтв вищим колегіальним органом громадського самоврядування є конференція трудового колективу.

Вищий колегіальний орган громадського самоврядування скликається не рідше одного разу на рік:

  1. погоджує за поданням Вченої ради вищого навчального закладу статут вищого навчального закладу чи зміни (доповнення) до нього;
  2. заслуховує щороку звіт керівника вищого навчального закладу та оцінює його діяльність;
  3. обирає комісію з трудових спорів відповідно до законодавства про працю;
  4. розглядає за обґрунтованим поданням Вченої ради вищого навчального закладу питання про дострокове припинення повноважень керівника вищого навчального закладу;
  5. затверджує правила внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу і колективний договір;
  6. розглядає інші питання діяльності вищого навчального закладу.

Конференція трудового колективу Луганської державної академії культури і мистецтв як вищий колегіальний орган громадського самоврядування у складі 44 осіб, серед яких представники всіх категорій працівників та студентів Академії.

Голова конференції трудового колективу як вищого колегіального органу громадського самоврядування:
Юдов Микола Олександрович – виконуючий обов’язки ректора Академії.

Секретар конференції трудового колективу як вищого колегіального органу громадського самоврядування:
Гостіщева Людмила Михайлівна – в.о. начальника відділу кадрів