Стратегія діяльності

СТРАТЕГІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЛУГАНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ ДО 2018 РОКУ

(схвалена Загальними зборами трудового колективу ЛДАКМ, протокол № 1 від «29» квітня 2015 р.)
СТРАТЕГІЯ ЛДАКМ ДО 2018 РОКУ

 

СТРАТЕГІЯ СТАБІЛІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛУГАНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ ДО 2020 РОКУ

(затверджена рішенням Вченої Ради (протокол № 6 від 22 вересня 2017 року)

 

СТРАТЕГІЯ ЛДАКМ ДО 2020 РОКУ