СТРАТЕГІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЛУГАНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

СТРАТЕГІЯ ЛДАКМ

(затверджена рішенням Вченої Ради (протокол № 6 від 22 вересня 2017 року)