Положення та накази

Положення про ректорат


Наказ про затвердження персонального складу Ректорату


Положення про конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних, педагогічних і наукових працівників


Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Академії


Положення про Приймальну комісію


Положення про Вчену раду Академії


Положення про організацію освітнього процесу


Положення про кафедру