Про внесення інформації до ЄДЕБО для формування єДокументів про освіту в застосунку «Дія»

Міністерством освіти і науки України спільно з Міністерством цифрової трансформації України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2022 р. № 1242 реалізується експериментальний проєкт щодо формування та застосування єДокумента про освіту.

Після успішного тестування освітніх документів на Єдиному порталі державних послуг «Дія» (далі – Портал «Дія») з 22.03.2024 запущено у промислове використання застосунок єДокумент про освіту. У застосунку наразі доступні документи про освіту, що містяться в Реєстрі документів про освіту Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – Реєстр), а саме: свідоцтво про базову середню освіту, атестат/свідоцтво про повну загальну середню освіту, свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, диплом кваліфікованого робітника, диплом фахового молодшого бакалавра, диплом молодшого спеціаліста, диплом молодшого бакалавра, диплом бакалавра, диплом спеціаліста, диплом магістра, диплом доктора філософії та диплом доктора мистецтва (далі – Документи про освіту).

У Реєстрі містяться відомості та дані про Документи про освіту, виготовлені орієнтовно з 2000 року, крім інформації про випускників військових закладів вищої (фахової передвищої) освіти та військових навчальних підрозділів закладів вищої (фахової передвищої) освіти, а також щодо дипломів про перепідготовку (молодших спеціалістів, спеціалістів), що видавались до 2016 року, та окремих документів про освітньо-науковий ступінь доктора філософії (доктора мистецтва), виданих до 2022 року. Якщо заклад освіти вніс необхідну інформацію до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – ЄДЕБО) згідно з Положенням про ЄДЕБО, затвердженим наказом МОН від 08 червня 2018 року № 620, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 жовтня 2018 року за № 1132/32584 (далі – Положення про ЄДЕБО), дані Документів про освіту автоматично вивантажуються з ЄДЕБО на запит Порталу «Дії», в якому формується єДокумент про освіту.

Документи про наукові ступені доктора наук, кандидата наук та про вчені звання професора, доцента, старшого дослідника не є документами про освіту, тому відсутні в ЄДЕБО та не відображаються на Порталі «Дія».

Відповідно до пункту 8 Положення про ЄДЕБО суб’єкти освітньої діяльності та їх територіально відокремлені структурні підрозділи (відокремлені підрозділи), що надають освітні послуги у сфері загальної середньої, позашкільної освіти, засновники яких не мають органів управління освітою (суб’єкти освітньої діяльності приватної форми власності), а також професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, освіти дорослих, в тому числі післядипломної освіти вносять до ЄДЕБО та підтримують в повному, актуальному та достовірному стані інформацію за переліком, визначеним у пунктах 6-9 розділу III Положення про ЄДЕБО.

У виключних випадках, коли заклади освіти не мають відповідних прав доступу до даних в ЄДЕБО для вирішення звернень власників Документів про освіту, ДП «Інфоресурс» за потреби та за зверненням власників Документів про освіту здійснюватиме внесення в ЄДЕБО дані, необхідні для створення карток фізичних осіб, додавання до карток даних Документів про освіту, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, реквізитів документів, що посвідчують особу тощо, їх анулювання, інші необхідні зміни. єДокументи     про    освіту    можуть застосовуватися вступниками під час вступної кампанії для підтвердження отримання документа про відповідний рівень освіти.

Надаємо відповіді на найпоширеніші запитання громадян з приводу невідображення єДокументів про освіту в застосунку Порталу «Дія».

Питання Відповідь
Загальна інформація
Як додати документ про освіту у Дію? Диплом/свідоцтво/атестат підтягнеться у Дію автоматично. У застосунку відображено документи, інформація про які є в Реєстрі документів про освіту ЄДЕБО.
Чому в дипломі відображається неповна/некоректна інформація? Першою умовою для відображення документів про освіту у застосунку є успішне співставлення реєстраційного номеру облікової картки платників податків (РНОКПП) у Дія з РНОКПП у даних документа про освіту, що міститься в Реєстрі документів про освіту ЄДЕБО.
Перевірити чи є інформація про документ у Реєстрі можна тут.
Якщо у вашому документі відображається неправильна інформація, радимо звернутися до закладу освіти, який видав документ для вирішення ситуації.
Чи будуть відображатися додатки до дипломів в Дії? Зараз додатки до дипломів не відображаються у застосунку, проте в подальшому це планується. Як тільки ситуація зміниться, ми про це повідомимо у соціальних мережах.
З якого року будуть відображатися документи про освіту в Дії? У Дії будуть відображатися освітні документи відомості та дані про які містяться в реєстрі ЄДЕБО, виготовлені з 2000 року.
Крім інформації про випускників військових закладів вищої освіти та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, а також щодо дипломів про перепідготовку (молодших спеціалістів, спеціалістів), виданих до 2016 року, та дипломів докторів філософії (докторів мистецтва), виданих до 2022 року.
Чи буде відображатися освітній документ, якщо він фізично не був отриманий? Тобто залишається в закладі з певних причин. Дія відображає виключно інформацію, що міститься у Реєстрі документів про освіту ЄДЕБО. Внесення інформації до Реєстру здійснює заклад освіти, що видає документ. Тож, якщо інформацію внесено до Реєстру, документи про освіту будуть відображатися у застосунку.
Чи буде можливість завантажити документи про освіту в PDF форматі в застосунку Дія
Завантажити інформацію з документів про освіту в форматі PDF можна так.
Водночас освітні документи завантажені у PDF форматі надають лише інформаційний зміст та не мають юридичної сили.
Відображення яких освітніх документів передбачено у Дії? Дія відображає інформацію, яка міститься у реєстрі документів про освіту ЄДЕБО. Якщо інформацію внесено до реєстру, то в застосунку відображатимуться.
Чи є освітні документи в Дії офіційним документом? Так, цілком! Їхня юридична сила визначена постановою КМУ від 04.11.2022 року №1242 «Про реалізацію експериментального проєкту щодо формування та застосування єДокумента про освіту».
Чому не відображається документ про вищу освіту із військового закладу? Такий документ про освіту не буде відображатися в Дії.
Оскільки, інформація про випускників військових закладів вищої освіти та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти зберігається у цих закладах освіти або відповідних структурних підрозділах державних органів, яким підпорядковуються військові заклади вищої освіти або військові навчальні підрозділи.
Чи буде в Дії диплом доктора наук? Інформація щодо дипломів докторів наук не міститься у Реєстрі документів про освіту ЄДЕБО та, відповідно, не буде відображатися у застосунку.
Чи буде відображатися диплом про перепідготовку? Інформація щодо дипломів про перепідготовку (молодших спеціалістів, спеціалістів) не міститься у Реєстрі документів про освіту ЄДЕБО та, відповідно, не буде відображатися у застосунку.
Чи буде відображатись диплом, отриманий за кордоном? Документ про освіту, отриманий за кордоном, не відобразиться в Дії.
Крім того, якщо ви здобули освіту за межами України та не вступали з цим документом на навчання до українських закладів освіти, то відомості про ваш документ не вносились до ЄДЕБО.
Водночас, ви можете отримати свідоцтво про визнання іноземного документа про освіту та за потреби перевірити його в Реєстрі документів про освіту ЄДЕБО, вибравши тип «Свідоцтва про визнання іноземних документів про освіту».

Відображається чужий документ в Дії

Ситуація, коли у застосунку відображається чужий документ про освіту, виникає, якщо за даними, отриманими в ЄДЕБО від Державної Податкової Служби, однаковий РНОКПП був помилково вказано в документах про освіту двох осіб з однаковими ПІБ та датою народження.
Тому, для видалення в ЄДЕБО документів про освіту іншої особи потрібно:
1.  Надіслати лист на diia@inforesurs.gov.ua з темою – «Чужі документи про освіту в ЄДЕБО».
2.  До листа додати у форматі jpg або pdf (не архівом) скан-копії ваших документів: паспорта (1-4 сторінки паспорта-книжечки зразка 1994 року або обидві сторони ІD-паспорта), РНОКПП, свідоцтва про шлюб/зміну ПІБ (якщо документи були видані на інше ПІБ), документів про освіту (сторону з текстом, додаток не потрібно).
3.  На скан-копії документів потрібно накласти КЕП (файловий/апаратний ключ або Дія.Підпис).
Надіслати лист та очікувати на зворотний зв’язок.
Чи буде відображатись документ про освіту, якщо заклад знаходиться на ТОТ? Дія відображає виключно інформацію, що міститься у Реєстрі документів про освіту ЄДЕБО. Тож, якщо інформацію внесено до Реєстру та документ виданий після 2000 року, то він буде відображатися у застосунку.
 Зазначаємо, що заклади освіти, що не були переміщені та знаходяться на тимчасово окупованій території, не мають доступу до ЄДЕБО та, відповідно, можливості здійснювати замовлення документів про освіту державного зразка.
Не відображається документ про освіту, виданий закладом, який знаходився на ТОТ Дія відображає виключно інформацію, що міститься у Реєстрі документів про освіту. Тож, якщо документ виданий після 2000 року та інформацію внесено до ЄДЕБО – він буде відображатися у застосунку.
 Якщо ж документ про освіту був виданий закладом, де зараз ведуться бойові дії або ТОТ та не підвантажився у застосунок, радимо звернутись до переміщеного закладу або його правонаступника для перевірки даних.
 Якщо заклад освіти не проводить освітню діяльність на підконтрольній території України, радимо звернутись до Міносвіти — ez@mon.gov.ua, який визначить заклад освіти, що зможе перевірити або внести інформацію в Єдину державну електронну базу з питань освіти (ЄДЕБО).
 Актуальну інформацію щодо переліку закладів освіти та їх правонаступників можна переглянути у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО.
 Звертаємо увагу, що для переміщених закладів освіти відображається юридична адреса, яка може бути на ТОТ,  однак контакти для зв’язку, як правило, є актуальними.
Втратив/пошкодив документ про освіту, чи можу отримати дублікат? Щоб замовити дублікат документа про освіту необхідно звернутись до закладу освіти, що видав документ, або до його правонаступника. За відсутності правонаступника ви можете звернутися до Міністерства освіти і науки України, щоб дізнатися заклад освіти, що видасть дублікат документа.
 Ознайомитись з причинами, за яких замовляється дублікат, та як його отримати можна у відповідному порядку замовлення, виготовлення, видачі, обліку документів про освіту.
Чи буде відображатись диплом кандидата наук в Дії? В Дії можуть відображатися дипломи доктора філософії отримані після 01.01.2022. Водночас якщо ваш диплом є поліграфічними через те, що його було замовлено попередньо діючим порядком, то у такому випадку, документ не буде підтягуватися в застосунок та інформація про нього не буде відображатися через сервіс.
Чи підтягнеться документ про освіту в іноземця? Якщо іноземець закінчив заклад освіти на території України та документ міститься у Реєстрі документів про освіту ЄДЕБО, тоді він підтягнеться в Дію у разі, якщо на момент видачі документа РНОКПП був внесений в ЄДЕБО до даних документа.
Чи буде в Дії можливість перекласти освітній документ? Якщо на момент видачі документа він мав двомовну форму, тоді у Реєстрі документів про освіту ЄДЕБО є інформація українською та англійською (можна перевірити). Відповідно, в Дії це також буде відображено.
Що робити якщо на документі
зазначено «Відсутні необхідні дані»?
Це означає, що інформація з вашого документа можливо відсутня у Реєстрі документів про освіту ЄДЕБО.
Тож, щоб з’ясувати ситуацію, потрібно перевірити чи є інформація про документ у Реєстрі, це можна зробити тут.
Не бачу/не можу знайти документи про освіту? (Документи в стеку). Однотипні документи відображаються в стеку. Тому, радимо перевірити ваші документи про освіту саме там.
🤔Що таке стек? Якщо ви маєте кілька документів подібного типу, у вас на одному з них, відображатиметься іконка з цифрою
— стек.
Не підтягнувся документ
Як перевірити чи внесені дані до ЄДЕБО? Для того, щоб перевірити чи внесена дані про документ в ЄДЕБО, радимо отримати виписку з інформацією про документи про освіту та навчання особи. Для цього потрібно:
1.  Перевірити чи є інформація про документ у Реєстрі документів про освіту ЄДЕБО можна тут.
2.  Перевірити чи внесено дані про документ в ЄДЕБО, радимо отримати Виписку з інформацією про документи про освіту та навчання особи:
– Перейти на портал та вибрати розділ Інформація про фізичну особу, що міститься в ЄДЕБО.
– Подати електронний запит з накладеним КЕП.
– Отримати виписку з інформацією, що міститься в ЄДЕБО, щодо фізичної особи.
Виписка буде з інформацією, якщо вам раніше вже було створено в ЄДЕБО картку фізичної особи та до неї внесено РНОКПП.
Разом з тим, звертаємо увагу на наступне:
– Дія відображає інформацію, що міститься у Реєстрі документів про освіту, але при цьому документ, відображений в Дії, може бути відсутнім у картці фізичної особи в ЄДЕБО (наприклад: документ про загальну середню освіту, що не використовувався при вступі на навчання, диплом про вищу освіту, що був виданий після 2000 року, але до впровадження ЄДЕБО)
– та навпаки – у Виписці можуть бути вказані документи про освіту, внесені до картки фізичної особи в ЄДЕБО (необхідні, наприклад, у процесі ліцензування), але не передбачені у Реєстрі документів про освіту (наприклад: документ диплом доктора (кандидата) наук, диплом про вищу освіту, що був виданий до 2000 року).
Також якщо у Виписці не відображено документ про освіту, але він є у Реєстрі, для його внесення зверніться до закладу освіти, який видав документ, з паспортом, РНОКПП та документом про освіту.
Змінив/ла прізвище, чи підтягнеться документ про освіту в Дію? Якщо у вас не підтягнулись документи про освіту, однією з причин може бути зміна прізвища (імені, по батькові), адже такі документи були видані на попередні дані.
Водночас зміна документа у зв’язку з одруженням та зміною ПІБ не передбачена.
Документ не підтягнувся у Дію, що робити? У Дії будуть відображатися освітні документи відомості та дані про які містяться в реєстрі ЄДЕБО, виготовлені з 2000 року.
Крім інформації про випускників військових закладів вищої освіти та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти та дипломів докторів філософії (докторів мистецтва), виданих до 2022 року.
Перевірити чи є інформація про документ у Реєстрі можна через сервіс.
Дані для фіксації
Уточнення стану звернення користувачем Ми розуміємо, як важливо швидко отримати інформацію щодо стану вирішення питання. Однак, зазначимо, що терміни обробки можуть бути тривалішими ніж це хотілося б. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше надати вам відповідь.
<в цьому полі прописується поточний стан обробки звернення>
☝️Перевіряйте стан обробки вашого звернення в розділі 💬Мої звернення головного меню чатботу:
1.  Поверніться до головного меню, натискаючи кнопку Назад.
2.  Перейдіть у розділ 💬Мої звернення.
Натиснути на кнопку 🔄Стан обробки та обрати необхідне звернення, яке вас цікавить.
Дані для фіксації (не відображаєтьcя) Надішліть, будь ласка:
– РНОКПП;
– ПІБ;
номер пристрою;
– версію застосунку Дія;
– скриншот повної інформації із документа у застосунку;
– скриншот виписки з ЄДЕБО;
– рік видачі документу;
– тип документу, який не відображається;
– чи змінювали ПІБ (так/ні);
– чи замовляли дублікат, починаючи з 2000 року (якщо так, то у якому році?).
Будь ласка, надішліть в одному повідомленні всі перераховані дані у текстовому форматі.
Ми відправимо дані на перевірку, щоб розібратися в цій ситуації. Для аналізу потрібен деякий час, проте ми будемо тримати вас у курсі. Як тільки матимемо інформацію, одразу повідомимо про це.

Міністерство освіти і науки України

Студентка Фахового мистецького коледжу Академії стала переможницею в номінації «Слово про Кобзаря» VI Всеукраїнського конкурсу есе учнівської та студентської молоді «Мій Шевченко»

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» спільно з Громадською організацією «Інноваційні обрії України» провела VI Всеукраїнський конкурс есе учнівської та студентської молоді «Мій Шевченко». Метою Конкурсу є популяризація творчої спадщини Т. Г. Шевченка, актуалізація його ролі у закладанні духовних основ української нації, національно-патріотичне виховання здобувачів середньої, професійної та вищої освіти, збереження і розвиток інтелектуального потенціалу України, підтримка і стимулювання талановитої молоді й творчої праці педагогів.

Конкурс мав окрему номінацію – «Слово про Кобзаря», в якій учасникам пропонувалось висвітлити особисте сприйняття постаті Тараса Шевченка, його творчості та значення в сучасному житті українців.

Переможницею в цій номінації стала студентка 4 курсу Коледжу Академії спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво та реставрація» Софія Волошина. 

         Це нове досягнення обдарованої студентки та її наставниці –  керівниці циклової комісії загальноосвітніх та соціально-гуманітарних дисциплін Коледжу Марини Ляхової.

Щиро вітаємо студентку та викладачку з приємною подією та бажаємо нових успіхів.

Пресцентр Академії

До дня народження Тараса Шевченка у Фаховому мистецькому коледжі Академії була проведена літературна гра

   
І мене в сім’ї великій,
В сім’ї вольній, новій.
Не забудьте пом’янути
Незлим тихим словом.

Ці вірші Тараса Григоровича Шевченка стали епіграфом до літературної гри «Іду з дитинства до Тараса», яку організувала й провела керівниця циклової комісії загальноосвітніх та соціально-гуманітарних дисциплін Фахового мистецького коледжу ЛДАКМ Марина Ляхова. Студенти першого курсу змагалися в 7 раундах, присвячених життю і творчості видатного українського поета й художника.

9 березня 2024 року виповнюється 210 років з дня народження великого Кобзаря, з ім’ям котрого ідентифікується Україна у всьому світі.

Пресцентр Академії

Реалізація теоретичного аспекту інтелектуальної власності в практичній площині

В період першого семестру 2023 / 2024 навчального року здобувачами вищої освіти Академії четвертого курсу освітнього ступеня бакалавра та першого  курсу освітнього ступеня магістра було опановано курс освоєння теоретичних та практичних навичок щодо питання захисту прав інтелектуальної власності за методичного супроводу старшої викладачки кафедри суспільно-гуманітарних наук Марії Матюшенко.

В результаті цієї діяльності студентами отримали свідоцтва щодо реєстрації авторського права на власні об’єкти інтелектуальної та творчої діяльності:

бакалаври, IV курс, спеціальність 025 Музичне мистецтво –Анастасія Качур, вірш «Загадкова книга»; Віана Пальчинська, літературний письмовий твір науково-практичного характеру – посібник з розмовної української мови «Розмовляємо українською мовою без зусиль»;

магістрантка І курсу спеціальності 025 Музичне мистецтво Влада Пшебильська, музичний твір з текстом «Незвичайні»;

магістри, I курс, спеціальність 026 Сценічне мистецтво – Артем Борисов, літературний письмовий твір «Куток зору»; Марія Гробова, музичний твір з текстом «Дощик кап…»; Олександр Пєхотний, музичний твір з текстом «Бувай»; Сергій Пономаренко, п’єса «АЛЛО».

Здобувачкою I курсу підготовки магістрів за спеціальністю 026 Сценічне мистецтво Іриною Сокович у співпраці з викладачкою Марією Матюшенко в рамках дисципліни «Практичні аспекти інтелектуальної власності у сфері мистецтв» було проведено дослідження за темою «Театральна адаптація літературних творів та  авторське право: проблеми та можливості»,  завдяки якому була створена наукова стаття із подальшою публікацією в міжнародному журналі.

З матеріалами дослідження можливо ознайомитись за посиланням.

Щиро радіємо за студентів й викладачку й бажаємо нових успіхів! 

Пресцентр Академії

Відбувся міжнародний польсько-українсько-литовський проєкт обміну молоддю «Final Cut»

У період з 28 грудня 2023 року по 05 січня 2024 року відповідно до Програми міжнародної співпраці Європейського Союзу «Erasmus+», що підтримує і розвиває проєктування, фахову підготовку, молодіжну політику, партнерство та мобільність у сфері освіти, у місті Краків (Республіка Польща) відбувся міжнародний польсько- українсько-литовський проєкт обміну молоддю «Final Cut».

«Final Cut» дослівно перекладається, як кінцевий зріз. Зріз, що залишає спогад про себе надовго, а деколи назавжди.

Організаторами проєкту є «FUNDACJA ARTCHATA» (Польща) та Громадська організація «Центр розвитку творчості «Лілея» (Україна).

Завдяки можливостям програми «Erasmus+», студенти Луганської державної академії культури і мистецтв спеціальностей Музичне мистецтво й Сценічне мистецтво, разом зі студентами інших закладів вищої освіти, учасниками з Польщі та Литовської республіці, взяли участь в майстер-класах з акторської майстерності, з мистецтва художньої фотографії та знімання фільмів. Також відбулась цікава зустріч учасників проєкту з польським журналістом, телерадіоведучим, диктором, актором, поетом, автором пісень, співаком, артистом кабаре Артуром Андрусем.

Під час реалізації програми учасники відвідали аквапарк, музей фотографії та музей присвячений творчості всесвітньо відомого вуличного художника Бенксі (Banksy).

В рамках проєкту студенти підготували творчі номери для спільної зустрічі Нового року та Міжнародного вечора, який відбувся під час завершення програми.

Пресцентр Академії

В Києві відкрився гуманітарний хаб Старобільської районної державної адміністрації

В Печерському районі Києва відкрився гуманітарний хаб Старобільської районної державної адміністрації.

Як відмітив голова Старобільської районної державної адміністрації Луганської області-керівник Старобільської районної військової адміністрації Луганської області Володимир Череватий відкриття хабу – «це можливість створення простору для підтримки ВПО з Луганщини» та надання допомоги й необхідних послуг «кожному мешканцю області, у якій би частині нашої держави він не перебував». В хабі буде надаватися повний спектр соціальних, рекреаційних, медичних, адміністративних, культурно-освітніх послуг й буде діяти сучасний культурно-дозвіллєвий простір «Коло єднання».

З цією подією працівників Старобільської районної державної адміністрації від імені Академії, разом зі студентами спеціальностей Музичне мистецтво та Сценічне мистецтво, привітав директор Фахового мистецького коледжу Сергій Плуталов. Гуманітарний хаб Старобільської районної державної адміністрації працює з понеділка по п’ятницю з 09.00 до 15.00 за адресою: бульвар Лесі Українки, 26А (каб. 330), місто Київ. Телефон для довідок: +38 (050) 512 04 57.

Пресцентр Академії

Студенту Академії спеціальності 025 Музичне мистецтво призначено стипендію Президента України

Відповідно до Указу Президента України № 837/2023 від 22 грудня 2023 року призначено стипендії Президента України молодим письменникам і митцям у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва. Серед нагороджених стипендіатів студент 4 курсу Академії спеціальності 025 Музичне мистецтво Остап Бурак.

Щиро вітаємо стипендіата та викладачів з нагородою й бажаємо нових звершень!


Пресцентр Академії

Студентка Фахового мистецького коледжу Академії стала переможницею II (обласного) етапу XIV Міжнародного мовно – літературному конкурсу імені Тараса Шевченка

На виконання наказу Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації від 16.11.2023 № 63 «Про проведення обласних етапів XIV Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка», для студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти 17 грудня 2023 року був проведений II (обласний) етап.

Метою Конкурсу є вшанування творчої спадщини великого Кобзаря, стимулювання учнівської та студентської молоді до вивчення української мови й літератури.

У II (обласному) етапі студентка 4 курсу спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Фахового мистецького коледжу Луганської державної академії культури і мистецтв Софія Волошина посіла перше місце. Це друга нагорода Софії у цьому конкурсі.

Вітаємо Софію та її викладачку – керівницю циклової комісії загальноосвітніх та соціально-гуманітарних дисциплін Коледжу Марину Ляхову з черговою перемогою та бажаємо подальших досягнень!

Пресцентр Академії

Студенти Фахового мистецького коледжу й Академії зустрілися з засновницею Акторської агенції «ЛОТ» Тетяною Вашневською

8 листопада 2013 року в київському культурно-просвітницькому центрі «ЦІННОСТІ» відбулась творча зустріч студентів Фахового мистецького коледжу й Академії з акторкою кіно і дубляжу, кастинг-директоркою, агенткою по акторах, засновницею Акторської агенції «ЛОТ», випускницею магістратури 2021 року кафедри сценічного мистецтва Академії Тетяною Вашневською, а також актором театру та кіно Віталієм Крапівою.

Тетяна та Віталій надали студентам професійні поради й відповіли на питання. Після зустрічі студенти отримали можливість потрапити до акторської бази Агенції «ЛОТ», яка успішно працює на українському та європейському ринках й відкриває нові можливості для реалізації у професії вже зараз під час навчання.

Пресцентр Академії

Студенти Фахового мистецького коледжу й Академії зустрілися з представником України у Європейському Парламенті Культури Віктором Рубаном

17 жовтня 2023 року за сприянням київського культурно-просвітницького центра «ЦІННОСТІ» студенти Фахового мистецького коледжу й Академії спеціальностей «Хореографія» та «Сценічне мистецтво» зустрілися з хореографом, режисером, перформером дослідником та коучем, засновником й директором Ruban Production ITP, програмним директором та співзасновником міжнародної платформи сценічного мистецтва «Імпульс трансформації», засновником, програмним та художнім керівником простору #KyivDanceResidency – міжнародної платформи для мистецтва та досліджень, що працюють із рухом, експертом Всеукраїнського театрального Фестивалю-Премії «ГРА», співзасновником та представником Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Імпульс. Трансформація. Платформа», ініціатором та представником Фонду Екстреної Допомоги Митцям Перформативного Мистецтва України, представником України у Європейському Парламенті Культури Віктором Рубаном.

Віктор – випускник практичної магістерської програми «E.X.E.R.C.E. 11/13 – хореографічне дослідження і перформанс» на базі Національного Хореографічного Центру в м. Монпельє, Франція (під керівництвом Mathilde Monnier) й Університету імені Поля Валері (Університет Монпельє III) та аспірант культурології Інституту проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України.

З 2009 року Віктор є викладачем та одним з менторів навчальної програми курсу підвищення кваліфікації «Теорія та практика арттерапії: розмаїття підходів» від «Всеукраїнської арт-терапевтичної асоціації» (танцювально-рухова терапія та тілесно-орієнтовний підхід). Він регулярно організовує та проводить майстер-класи, воркшопи, тренінги й навчальні програми.

Віктор Рубан реалізував сотні проєктів у Болгарії, Великобританії, Грузії, Іспанії, Канаді, Латвії, Лівані, Литві, Німеччині, Польщі, Румунії, США, Україні, Фінляндії, Франції, Хорватії та Швеції.

В рамках творчої зустрічі відбувся майстер-клас на якому студенти навчалися технікам подолання стресу, концентрування уваги, дихання, заземлення та повернення в ресурсний стан. Віктор Рубан також поділився зі студентами своїм професійним досвідом роботи як в Україні, так і  закордоном й надав цікаві відповіді на питання учасників зустрічі.

Пресцентр Академії