Відбувся міжнародний польсько-український проєкт обміну молоддю «Креативна журналістика»

У період з 30 червня по 13 липня 2021 року відповідно до Програми міжнародної співпраці Європейського Союзу «Erasmus+», що підтримує і розвиває проєктування, фахову підготовку, молодіжну політику, партнерство та мобільність у сфері освіти, у місті Краків (Республіка Польща) відбувся міжнародний польсько-український проєкт обміну молоддю «Креативна журналістика».

Організаторами проекту є «FUNDACJA EUROINTEGRAСJA» (Польща) та Громадська організація «Центр розвитку творчості «Лілея» (Україна).

Одними з важливих завдань сучасної освіти є забезпечення її якості та безперервного процесу здобуття фахових навичок і вмінь. Завдяки можливостям програми «Erasmus+», студенти Луганської державної академії культури і мистецтв, разом зі студентами інших українських вишів,  польськими студентами, вдосконалювали свої знання і набували професійного досвіду в процесі спілкування з викладачами вищих закладів освіти та відомими польськими митцями.

Під час реалізації програми були проведені різноманітні тренінги, майстер-класи, подорожі та екскурсії.

Прес-центр Академії

Спеціально організована сесія ЄВІ з іноземної мови

Міністерством освіти і науки України визначено, що у 2021 році спеціально організована сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ)  відбудеться  11 вересня.

З 27 липня до 5 серпня буде проходити реєстрація для складання ЄВІ з іноземної мови вступників на навчання для здобуття ступеня магістра за всіма спеціальностями.

Спеціально організована сесія єдиного вступного іспиту  проводиться за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб  для вступників, які:
1) зареєструвалися для участі в єдиному вступному іспиті, але бажають повторно скласти єдиний вступний іспит;
2) не зареєструвалися для участі в основній сесії єдиного вступного іспиту.

Вартість спеціально організованої сесії  буде визначено до 20 липня.

Пункти тестування для проведення спеціально організованої сесії ЄВІ створюватимуться в обласних центрах, а також у м. Сєвєродонецьк і м. Слов’янськ.

Для реєстрації вступнику необхідно буде звернутися до Приймальної комісії Академії. Вступник вважатиметься зареєстрованим після отримання екзаменаційного листа та сплати коштів на рахунок Українського центру оцінювання якості освіти для оплати послуг із проведення Українським центром та його регіональними підрозділами вступних випробувань. Кошти зараховуються на рахунок Українського центру упродовж трьох робочих днів.

Офіційне оголошення результатів третьої сесії ЄВІ здійснюється шляхом їх розміщення на інформаційних сторінках вступників «Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ» не пізніше 10 календарних днів із дня проведення іспиту.

Результати сесії можна буде використати для вступу до магістратури Академії лише на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб.

Прес-центр Академії

Міністерство освіти і науки України пропонує змінити галузі знань і спеціальностей, за якими вчаться студенти закладів вищої освіти

На сайті Кабінету міністрів України опубліковано проект Постанови про внесення змін до переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, яка доповнює Перелік галузей знань i спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 29 квітня 2015 р. № 266, відповідними галузями знань Міжнародної стандартної класифікації освіти (ISCED-F-2013) з метою приведення його у відповідність до частини першої статті 1 Закону України «Про вищу освіту», в якій встановлено таке визначення галузі i спеціальності:

галузь знань – гармонізована з Міжнародною стандартною класифікацією освіти широка предметна область освіти i науки, що включає гpyпy споріднених спеціальностей;

спеціальність – гармонізована з Міжнародною стандартною класифікацією освіти предметна область освіти i науки, яка об’єднує споріднені освітні програми, що передбачають спільні вимоги до компетентностей i результатів навчання випускників.

Гармонізація галузей i спеціальностей означає можливість встановлення ïx відповідності кодам Міжнародної стандартної класифікації освіти (MCKO) для переходу від національного переліку до MCKO i в зворотному напрямку.

У таблиці кожній спеціальності національного переліку поставлено у відповідність одну або кілька деталізованих галузей MCKO, що забезпечує гармонізацію на рівні спеціальностей – предметних областей освіти i науки. Гармонізація на рівні галузей здійснюється через подальше визначення кодів широкої та вузької галузей знань MCKO, що відповідають коду деталізованої галузі, з якою встановлено відповідність спеціальності національного переліку.

Прес-центр Академії за матеріалами «Судово-юридичної газети»

Відбувся онлайн-конкурс «Історія музики в презентаціях»

Сучасний навчальний процес в умовах змішаного навчання висуває перед викладачами і студентами складні завдання.  Поряд з традиційними – формування високого духовного рівня особистості та збагачення її художньо-естетичного досвіду і світогляду, створення інтелектуального підґрунтя для успішної професійної діяльності, реалії сьогодення вимагають оновлення творчих форм роботи, ефективних для «покоління візуалів». 28 травня 2021 року старша викладачка кафедри музичного мистецтва Академії Наталія Качмарчик, разом з колегами Елеонорою Радченко та Оксаною Возьяновою, організувала внутрішньоакадемічний онлайн-конкурс «Історія музики в презентаціях», в якому прийняли участь студенти 1 курсу спеціальності «Музичне мистецтво».

Голова журі онлайн-конкурсу Олена Дерев’янченко – кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри історії української музики та музичної фольклористики Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського, – відкриваючи конкурсні змагання, зазначила, що виховання здатності творчо застосовувати набуті знання, вміння і навички має величезне значення у майбутній виконавській та педагогічній діяльності.

Студенти представили змістовні презентації та доповіді, в яких розповіли про маловідомі сторінки історії музичного мистецтва. Перше місце у онлайн-конкурсі отримала Ірина Павлишин за роботу «Становлення мангеймського оркестру», друге місце  – студентка Анастасія Качур, трете місце поділили між студентками  Анною Клюшник і Вікторією Стецькою.

При підведенні підсумків онлайн-конкурсу було зазначено, що  основні завдання – виховання потреб творчої самореалізації, формування навичок дослідницької діяльності,  уміння публічного виступу, поглиблення та розширення знань історичних закономірностей  розвитку музичних жанрів та стилів, – були успішно виконані.

Прес-центр Академії

Відбулась студентська науково-практична онлайн-конференція

5 травня 2021 року відбулась внутрішньоакадемічна студентська науково-практична онлайн-конференція «Музичне мистецтво кінця ХХ–ХХІ ст.: сучасні вектори розвитку», мета якої – формування навичок дослідницької діяльності студентів кафедри музичного мистецтва. Організаторами конференції є заслужений артист України, доцент, в.о. завідувача кафедри музичного мистецтва Володимир Подольчук, науково-педагогічні працівники кафедри Наталія Качмарчик, Елеонора Радченко, Оксана Возьянова.  

Учасники конференції представили цікаві і змістовні матеріали – презентації та різноманітні музичні ілюстрації, в яких розглядались найбільш актуальні напрямки розвитку сучасного музичного мистецтва, серед яких модерн-опера, естностилі і багато інших. Також відбулось обговорення важливих питань співіснування різноманітних течій і напрямків у сучасному мистецькому просторі.  

Прес-центр Академії

Програма «Всесвітні студії» Фонду Віктора Пінчука приймає заявки на отримання грантів для навчання за кордоном

До 15 травня 2021 року програма «Всесвітні студії» Фонду Віктора Пінчука приймає заявки на отримання грантів на навчання за магістерськими програмами в 200 кращих університетах світу.

«Всесвітні студії» – освітня програма Фонду Віктора Пінчука, спрямована на формування нового покоління української професійної еліти. Молодь є рушійною силою якісних перетворень у країні та забезпечить її сталий розвиток. Програма розширює глобальний обмін знаннями, практиками і передовим досвідом, що трансформується в реальні результати для України і світу. «Всесвітні студії» пропонують підтримку громадянам України віком до 35 років в отриманні магістерського ступеню в найкращих університетах світу.

Молоді талановиті українські студенти і фахівці можуть подати документи на конкурс на сайті програми worldwidestudies.org. Потенційні кандидати мають представити обґрунтування доцільності підтримки навчання за обраною спеціальністю.

Гранти від Фонду передусім покриватимуть витрати на оплату навчання в університеті, підручники та медичне страхування. Розмір гранту буде встановлюватись окремо для кожного випадку, зважаючи на потреби та досягнення студента. Більшість грантів покриватиме до 60% всієї необхідної суми, але не більше 50 тис. доларів США за весь навчальний період (1-2 роки). Студенти мають профінансувати решту витрат власним коштом або отримати додаткову стипендію. 

Обов’язковою вимогою Фонду Віктора Пінчука до всіх отримувачів грантів є зобов’язання по завершенню навчання за кордоном повернутися в Україну для роботи за фахом протягом щонайменше 5 років.  

Також серед проектів Фонду Віктора Пінчука – найбільша в Україні приватна стипендіальна програма «Завтра.UA» та PinchukArtCentre – найдинамічніший арт-центр в Україні і східноєвропейському регіоні, що надає вільний доступ до сучасного мистецтва аби надихати молоде покоління мислити по-новому. Офіційний сайт Фонду: pinchukfund.org

Прес-служба Фонду Віктора Пінчука

Відбулася онлайн-нарада щодо акредитації освітніх програм Академії

4 квітня відбулася онлайн-нарада представників ректорату Академії з керівниками підрозділів та науково-педагогічними працівниками, яка була присвячена особливостям акредитації освітніх програм.

Під час наради учасники обговорили хід підготовки до акредитації освітніх програм. В.о. ректора Микола Юдов зробив аналіз роботи кафедр та розповів про діяльність викладачів у сучасних умовах.

Ректорат Академії

Загальнонаціональна інформаційна кампанія з вакцинації від COVID-19

В межах загальнонаціональної інформаційної кампанії з вакцинації від COVID-19, яку реалізує Міністерство охорони здоров’я України разом з ДУ «Центр громадського здоров’я України», за підтримки ЮНІСЕФ, виготовлено інформаційні аудіо, відео та інші матеріали з метою якісного та достовірного інформування населення України щодо проведення вакцинальної кампанії проти COVID-19.

З матеріалами про вакцинацію проти COVID-19 можно ознайомитись за посиланням.

Бережіть себе та своїх близьких!

Затверджено стандарт на групу професій «Викладачі закладів вищої освіти»

Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 23.03.2021 № 610 затверджено професійний стандарт на групу професій «Викладачі закладів вищої освіти». Проєкт професійного стандарту було розроблено Міністерством освіти і науки України за власною ініціативою.

Відповідно до Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» до групи стандарту увійшли:
2310.1 Професор;
2310.1 Доцент;
2310.2 Викладач закладу вищої освіти;
2310.2 Асистент.

Професійний стандарт є інструментом для систематизації вмінь і навичок (створення посадових інструкцій), підготовки молодих фахівців, самоаналізу та оцінювання діяльності викладачів закладів вищої освіти, підвищення кваліфікації та професійного розвитку.

МОН рекомендує використовувати зазначений професійний стандарт при розробленні вимог до посад науково-педагогічних працівників, освітньо-наукових програм другого та третього рівнів вищої освіти, програм підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників, планування професійного розвитку викладачів.

Стандарт підготовлено робочою групою, до складу якої увійшли представники Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України, закладів вищої освіти, міжнародного експертного середовища.

У процесі розроблення проєкту було вжито низку заходів:
проведено функціональний аналіз трудових функцій у сфері професійної діяльності викладача закладу вищої освіти;
сформовано та розміщено в ієрархічному порядку трудові функції, які виконує викладач закладу вищої освіти;
здійснено аналіз положень чинних нормативних документів, які визначають вимоги до змісту та якості професійної діяльності, проаналізовано вимоги, які висуваються до знань, умінь, навичок та інших компетентностей викладачів закладів вищої освіти;
визначено необхідні загальні та професійні компетентності, а також вимоги щодо рівня кваліфікації, досвіду роботи, рівня освіти, додаткові вимоги до виконання трудових функцій тощо.

Експертиза проєкту професійного стандарту також була здійснена фахівцями Британської Ради в Україні (British Council).

Стандарт на групу професій «Викладачі закладів вищої освіти» підготовлено відповідно до пункту 8 Плану заходів із впровадження Національної рамки кваліфікацій на 2016–2020 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 1077-р та пункту 1.5 Плану впровадження Концепції розвитку педагогічної освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 03 січня 2019 р. № 7.

Міністерство освіти і науки України

Конференція зі співпраці бізнесу та університетів «Uni-Biz Bridge 6»

Науково-педагогічні працівники Академії долучилися до освітніх вебінарів, що проводилися в межах VІ всеукраїнської конференції «Uni-Biz Bridge 6» з 9 по 13 лютого 2021 р.

Організатором конференції стала компанія «UGEN». Компанії-учасники: METRO, Philip Morris, Райф, JTI та Jooble.

В ході проведення вебінарів від компаній роботодавців розглядалися питання, що спрямовані на покращення якості освіти в режимі онлайн-навчання, відбувся обмін досвідом між представниками бізнесу та освіти.