Вступна кампанія 2020

Результати творчих конкурсів і фахових випробувань

Освітній ступінь – бакалавр
(вступ на основі повної загальної середньої освіти)

Спецiальнiсть

Потік
(дата)

024 ХОРЕОГРАФІЯ
(за видами)

І ПОТІК

 

 

ІIІ ПОТІК

025 МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО

І ПОТІК

 

ІІ ПОТІК

026 СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО І ПОТІК

 

 

ІІ ПОТІК

 

III ПОТІК

 

ДОДАТКОВА СЕССІЯ
ІІ ПОТІК

 

Освітній ступінь – бакалавр
2 КУРС

(вступ на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста,
освітнього ступеня фахового
молодшого бакалавра)

Спеціальність

Форма здобуття освіти

024 ХОРЕОГРАФІЯ

ДЕННА
I ПОТІК
ІІ ПОТІК

 

ЗАОЧНА
І ПОТІК
ІІ ПОТІК

025 МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО

ДЕННА
І ПОТІК
ІІ ПОТІК

 

ЗАОЧНА
І ПОТІК
ІІ ПОТІК

026 СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО

ДЕННА
І ПОТІК
ІІ ПОТІК 

 

ЗАОЧНА
І ПОТІК
ІІ ПОТІК

 

Освітній ступінь – бакалавр
3 КУРС
(вступ на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста,
освітнього ступеня фахового
молодшого бакалавра)

Спеціальність

Форма здобуття освіти

024 ХОРЕОГРАФІЯ

ДЕННА
І ПОТІК
ІІ ПОТІК

 

ЗАОЧНА
І ПОТІК
ІІ ПОТІК

025 МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО

ДЕННА
І ПОТІК
ІІ ПОТІК

 

ЗАОЧНА
І ПОТІК
ІІ ПОТІК

026 СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО

ДЕННА
І ПОТІК
ІІ ПОТІК

 

ЗАОЧНА
І ПОТІК
ІІ ПОТІК

 

Освітній ступень – магістр

025 МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО

ДЕННА


I ПОТІК
ВСТУПНИЙ ІСПИТ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
ФАХОВЕ ВИПРОБУВАННЯ

 

ІІ ПОТІК
ВСТУПНИЙ ІСПИТ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
ФАХОВЕ ВИПРОБУВАННЯ

 

IІІ ПОТІК
ВСТУПНИЙ ІСПИТ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
ФАХОВЕ ВИПРОБУВАННЯ

026 СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО

ДЕННА

І ПОТІК
ВСТУПНИЙ ІСПИТ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
ФАХОВЕ ВИПРОБУВАННЯ

 

ІІ ПОТІК
ВСТУПНИЙ ІСПИТ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
ФАХОВЕ ВИПРОБУВАННЯ

 

IІІ ПОТІК
ВСТУПНИЙ ІСПИТ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
ФАХОВЕ ВИПРОБУВАННЯ