Вступна кампанія 2020

Результати творчих конкурсів і фахових випробувань

Освітній ступінь «БАКАЛАВР»
(вступ на основі повної загальної середньої освіти)

Спецiальнiсть

Потік
(дата)

024 ХОРЕОГРАФІЯ
(за видами)

І ПОТІК

ІІ ПОТІК

ДОДАТКОВА ТВОРЧА СЕСІЯ
ІІ ПОТІК

025 МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО

І ПОТІК

ІІ ПОТІК

ІІІ ПОТІК

ДОДАТКОВА ТВОРЧА СЕСІЯ
ІІІ ПОТІК

026 СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО І ПОТІК

ІІ ПОТІК

 

Освітній ступінь «БАКАЛАВР»
2 КУРС

(вступ на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»,
освітнього ступеня
«молодший бакалавр»)

Спеціальність

Форма здобуття освіти

024 ХОРЕОГРАФІЯ

ДЕННА
I ПОТІК
ІІ ПОТІК

ЗАОЧНА
І ПОТІК
ІІ ПОТІК

025 МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО

ДЕННА
І ПОТІК
ІІ ПОТІК

ЗАОЧНА
І ПОТІК
ІІ ПОТІК

026 СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО

ДЕННА
І ПОТІК
ІІ ПОТІК 

ЗАОЧНА
І ПОТІК
ІІ ПОТІК

 

Освітній ступінь «БАКАЛАВР»
3 КУРС
(вступ на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»,
освітнього ступеня
«молодший бакалавр»)

Спеціальність

Форма здобуття освіти

024 ХОРЕОГРАФІЯ

ДЕННА
І ПОТІК
ІІ ПОТІК

025 МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО

ДЕННА
І ПОТІК
ІІ ПОТІК

ЗАОЧНА
І ПОТІК
ІІ ПОТІК

026 СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО

ДЕННА
І ПОТІК
ІІ ПОТІК

ЗАОЧНА
І ПОТІК
ІІ ПОТІК

 

Освітній ступень «МАГІСТР»

025 МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО

ДЕННА


I ПОТІК
ВСТУПНИЙ ІСПИТ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
ФАХОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ

ІІ ПОТІК
ВСТУПНИЙ ІСПИТ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
ФАХОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ

026 СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО

ДЕННА

І ПОТІК
ВСТУПНИЙ ІСПИТ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
ФАХОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ

ІІ ПОТІК
ВСТУПНИЙ ІСПИТ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
ФАХОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ