Вступна кампанія 2023

Результати творчих конкурсів та фахових іспитів

Освітній ступінь: бакалавр

Вступ на основі повної загальної середньої освіти

Спецiальнiсть

Дата проведення

025 МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО

08.07

17.07

18.07

24.07

28.07

31.07

026 СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО

15.07

17.07

18.07

31.07

13.09

 

Вступ на основі освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра
(освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста,
фахового молодшого бакалавра за іншою спеціальністю)
Термін навчання: 2 роки 10 місяців

Спеціальність

Дата проведення

026 СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО

21.07

29.07

31.07

13.09

14.09

 

Вступ на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Термін навчання: 1 рік 10 місяців

Спеціальність

Дата проведення

026 СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО

18.07

21.07

30.07

 

Освітній ступень: магістр

Спеціальність

Дата проведення

025 МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО

Фаховий іспит
24.07

28.07

026 СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО

Співбесіда з іноземної мови
25.07

31.07

Фаховий іспит
26.07

28.07

01.08