Вступна кампанія 2024

Результати творчих конкурсів, співбесід та фахових іспитів

Освітній ступінь: бакалавр

Вступ на основі повної загальної середньої освіти
Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Спецiальнiсть

Дата проведення

025 МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО


Конкурс на місця державного замовлення

13.07

15.07

17.07

Конкурс на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

21.07

25.07

29.07

026 СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО

Конкурс на місця державного замовлення

13.07

15.07

17.07

Конкурс на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

21.07

25.07

29.07

Вступ на основі освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра
(освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста,
фахового молодшого бакалавра за іншою спеціальністю)
Термін навчання: 2 роки 10 місяців

Спецiальнiсть

Дата проведення

026 СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО

21.07

25.07

29.07

Вступ на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Термін навчання: 1 рік 10 місяців

Спецiальнiсть

Дата проведення

026 СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО

21.07

25.07

29.07

Освітній ступень: магістр
Термін навчання: 1 рік 4 місяці

Спеціальність

Дата проведення

025 МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО

Співбесіда з іноземної мови

19.07

Конкурс на місця державного замовлення

22.07

25.07


28.07

Конкурс на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

06.08

10.08

16.08

026 СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО

Співбесіда з іноземної мови

19.07

Конкурс на місця державного замовлення

22.07

25.07


28.07

Конкурс на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

06.08

10.08

16.08