Декларація про академічну доброчесність науково-педагогічного, наукового, педагогічного працівника Луганської державної академії культури і мистецтв