Кафедра суспільно-гуманітарних наук

Кафедра орієнтована на студентів вищої школи освітнього рівня 02 «Культура і мистецтво» на поглиблене засвоєння знань гуманітарно-природничих дисциплін, що розкривають суспільнополітичні, економічні, правові відносини країн, народів, націй, філософсько естетичний світогляд природи, релігії, сім΄ї, суспільства, культурномистецькі надбання людства в царині духовної та матеріальної спадщини. У педагогічному процесі задіяні дидактичні принципи наочності, системності і послідовності, грунтовності, умвідомленої мотивації засвоєння знань для реалізації професійного менеджменту.

Яремченко Валентина Дмитрівна - фотографія

Яремченко Валентина Дмитрівна – завідувачка кафедри суспільно-гуманітарних наук, кандидат історичних наук, доцент.  Валентина Дмитрівна підготувала низку нової генерації кандидатів наук.
Викладає навчальні дисципліни: «Методологія наукових досліджень в галузі мистецтвознавства і музичної педагогіки», «Філософія культури», «Історія мистецтв», «Історіографія», «Педагогіка».

Склад кафедри