Міністерство освіти і науки України
Міністерство культури України
Київський національний університет культури і мистецтв
Науково-дослідний інститут
Аспірантура, докторантура
Факультет сценічного мистецтва

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція

«Сценічне мистецтво: творчі надбання та інноваційні процеси»

м. Київ, 16 квітня 2020 року

Науково-дослідний інститут, аспірантура, докторантура, факультет сценічного мистецтва Київського національного університету культури і мистецтв запрошують науковців, викладачів, докторантів, аспірантів, здобувачів та магістрантів вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладів взяти участь у ІІ Всеукраїнській заочній науково-практичній конференції «Сценічне мистецтво: творчі надбання та інноваційні процеси», яка відбудеться 16 квітня 2020 р.

За результатами конференції буде видано збірник «Сценічне мистецтво: творчі надбання та інноваційні процеси».

Прийом тез: до 1 квітня 2020 р. (дистанційно).

Місце проведення: Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ, вул. Є. Коновальця, буд. 36.

Тематичні напрями конференції:

 1. Проблеми творчих питань сучасного сценічного мистецтва.
 2. Культурно-мистецька спадщина України у світовому культурному контексті.
 3. Новітні технології сучасного мистецтва естради.
 4. Театральне мистецтво в умовах глобалізаційних процесів.
 5. Професійна мистецька освіта: проблеми теорії та практики. 
 6. Політика в сучасному європейському інформаційно-мистецькому просторі.

Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська, польська.

Організаційний комітет конференції:

 • Трач Юлія Василівна – кандидат педагогічних наук, професор, директор науково-дослідного інституту КНУКіМ;
 • Бойко Людмила Павлівна – кандидат педагогічних наук, професор, завідувач аспірантури, докторантури КНУКіМ;
 • Деркач Світлана Миколаївна – кандидат мистецтвознавства, професор, заслужений діяч мистецтв України, декан факультету сценічного мистецтва, завідувач кафедри режисури естради та масових свят КНУКіМ;
 • Донченко Наталія Петрівна – заслужений діяч мистецтв України, професор, професор науково-дослідного інституту КНУКіМ;
 • Мельник Мирослава Миколаївна – кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри режисури естради та масових свят КНУКіМ;
 • Крипчук Микола Володимирович – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри режисури естради та масових свят КНУКіМ.

Умови участі:

До 1 квітня 2020 року (включно) на електронну адресу оргкомітету  mirchukmmm@gmail.com окремими файлами необхідно надіслати:

 • Заявку та анкету (дод. 1) на участь у конференції;
 • Тези (назва файлу: № та назва тематичного напряму, П.І.Б. автора тез);
 • Завірену та відскановану рецензію наукового керівника (для аспірантів, здобувачів, магістрантів);
 • За результатами конференції всі учасники отримають збірник матеріалів конференції.

Вимоги до оформлення тез:

 • Обсяг – від 3 до 5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 2007; шрифт – Times New Roman, розмір – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; абз. відступ – 1,25 см; поля – 2 см. Сторінки не нумеруються.
 • Послідовність розміщення матеріалів у тезах: напрямок конференції відповідно до тематики тез доповіді (наприклад, Напрям 1. Проблеми творчих питань сучасного сценічного мистецтва), прізвище та ініціали автора (шрифт – напівжирний),науковий ступінь, вчене звання, посада, навчальний заклад, місце роботи у разі закінчення навчання, місто, в якому його розташовано, держава, електронна пошта, ORCID, шрифт – курсив, назва тез (шрифт заголовка – напівжирний), текст (дод. 2).
 • У тексті посилання позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому номера сторінки, наприклад: [5, с. 115].
 • Літературу необхідно оформляти згідно з вимогами МОН України та ДСТУ 8302:2015 (Дод. 3).
 • Відповідальність за достовірність інформації та зміст тез несе автор.
 • Матеріали, які не відповідають зазначеним вимогам та подані пізніше вказаного терміну, розглядатись оргкомітетом не будуть.
 • Оргкомітет залишає за собою право відбору тез. Автори, які подають матеріали, погоджуються з тим, що текст є оригінальним і раніше не друкувався.

Форма участі: заочна.

Збірник тез буде надіслано учасникам конференції на відділення Нової пошти, вказане у заявці, протягом місяця після проведення конференції.

Контакти організаційного комітету:

095-332-32-33 Мельник Мирослава Миколаївна,

050-332-01-80 Донченко Наталія Петрівна

Додаток 1.

Зразок оформлення заявки на участь у конференції:

АНКЕТА

Прізвище  
Ім’я  
По-батькові  
Місто  
Навчальний заклад   
Місце роботи  
Науковий керівник (для аспірантів, магістрантів, здобувачів)  
Наукове звання  
Вчене звання  
Тематичний напрям  
Тема доповіді   
Поштовий індекс  
Поштова адреса для листування (відділення Нової пошти)  
Контактний телефон  
E-mail  

Додаток 2.

Приклад оформлення тез

Напрям 1. Сучасні проблеми міждержавних соціокультурних відносин

Федоренко О. М.,

кандидат мистецтвознавства, доцент,

доцент кафедри режисури

КНУКіМ

м. Київ, Україна

електронна пошта

ORCID

або:

Павленко М.П.,

Магістрант/аспірант

КНУКіМ

Спеціальність

м. Київ, Україна

електронна пошта

ORCID

Науковий керівник:

Федоренко О. М.,

кандидат мистецтвознавства, доцент

КНУКіМ

кафедра ………………..

м. Київ, Україна

РОЗВИТОК МИСТЕЦТВА В УМОВАХ СОЦІОКУЛЬТУРНИХПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

…текст….

ЛІТЕРАТУРА:

Додаток 3.

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНИХ ПОСИЛАНЬ

(ДСТУ 8302:2015)

1. Книга одного автора:

Література

1. Іванів В. В. Ефективне управління. Київ : Наукова думка, 2014. 315 с.

2. Шерман И. М. Экономика. Київ : Вища школа, 2010. 458 с.

3. Иванов Н. П. Эффективное управление. Москва : Наука, 2015. 352 с.

4. Backer J. Effective management. London : Pan Books, 2011. 243 р.

5. Bernstein T. Effective management, 2nd ed. New York : Atheneum, 2012. 298 р.

2. Книга двох, трьох і більше авторів:

Література

1. Іванів В. В., Василів М. Н. Ефективне управління. Київ : КНЕУ, 2014. 367 с.

2. Иванов Н. П., Петров К. Л., Сидоров В. Н. Эффективное управление.

    Москва : Наука, 2015. 412 с.

3. Владимиров В. И., Сухойван П. Г., Бугай К. С. Эффективное управление.

    Киев : АН УССР, 1987. 522 с.

4. Ефективне управління. Сухойван П. Г. та ін. Київ : КНЕУ, 2017. 585 с.

5. Effective management. Backer J. et al. London : Pan Books, 2010. 625 р.

6. Effective management. Bernstein T.et al. 2nd ed. New York : Atheneum, 2014. 468 р.

3. Книга за редакцією (без автора):

Література

1. Ефективне управління. За ред. С. К. Гнатів. Київ : Логос, 2016. 295 с.

2. Effective management. S. Thomas, F. Miller, M. Choi, Eds. London : Pan Books,

    2010. 814 р.

4. Книга за редакцією (з автором):

Література

1. Іванів В. В.Ефективне управління. За ред. С. К. Гнатів. Київ : Наукова думка,

    2016. 420 с.

2. Angeli L.,Stamos J., Choi M. Effective management. F. Miller, Ed.

    London : Pan Books, 2010. 518 р.

5. Книга з перекладачами (або без імен перекладачів):

Література

1. Іванів В. В.Ефективне управління. Пер. з англ. В. П. Кос, Р. Т. Шпак.

Київ : Наукова думка, 2016. 445 с.

2. Іванів В. В.Ефективне управління. Пер. з англ. Київ : Наукова думка,

    2016. 445 с.

6. Книга з колективним автором:

Література

1.Дипломна робота. Київ : КНУКіМ, 2014. 85 с.

2.Ethical standards of psychologists. Washington : APA, 2010. 115 р.

7. Багатотомне видання, окремий том:

Література

1. Ефективне управління: у 5 т. За ред. С. К. Гнатів. Київ : Наукова думка,

    2009. Т. 3. 456 с.

8. Частина книги:

Література

1. Іванів, В. В. Методи управління. Ефективне управління. Київ : Наукова думка,

    2016. С. 86–190.

2. Angeli L., Stamos J., Choi M.Management methods. Effective Management.

    London : Pan Books, 2010. Р. 319–440.

9. Стаття з журналу:

Література

1. Іванів В. В.Методи управління. Економіка та держава. 2016. № 2. С. 41–45.

2. Angeli L., Choi M. Essential categories. Economic Theory. 2014. № 1. Р. 78–85.

10. Стаття зі збірника:

Література

1. Іванів В. В. Методи управління. Проблеми управління. Вінниця : ВНУ,

    2016. С. 56–60.

2. Bjork R. A. Retrieval inhibition as an adaptive mechanism. Varieties of memory &

    consciousness. New York : Erlbaum, 1989. 309–330.

11. Стаття з довідника або енциклопедії:

Література

1. Іванів В. В.Методи управління. Економічна енциклопедія: у 10 т.

    За ред. С. К. Гнатів. Київ : Наукова думка, 2016. Т. 5. С. 156–160.

12. Тези матеріалів конференції:

Література

1. Болоховець Г. С.Методи управління. Проблеми управління: ІІІ Міжнародна

    науково-практична конференція. Харків : ХНУ, 2016. С. 129–132.

13. Законодавчі документи:

Література

1. Про інноваційну діяльність: Закон України від 5 серпня 2002 р. Верховна Рада України. Голос України. 2002. 9 серпня. С. 10–12.

14. Дисертація:

Література

1. Біловодська О. А. Інноваційний розвиток : дис. … канд. екон. наук : 08.00.04.

    Суми : СНУ, 2014. 215 с.

2. Бузевич І. Ю. Стан та перспективи менеджменту: дис. … д-р. екон. наук :

    08.00.04. Київ : НАУ, 2015. 509 с.

15. Автореферат:

Література

1. Біловодська О. А. Інноваційний розвиток : автореф. дис. … канд. екон. наук :

    08.00.04. Суми : СНУ, 2014. 20 с.

2. Бузевич І. Ю. Стан та перспективи менеджменту: автореф. дис. … д-р. екон.

    наук : 08.00.04. Київ : НАУ, 2015. 36 с.

16. Електронні ресурси (doi доступний):

Література

1. Ілляшенко С. М. Товарна інноваційна політика. doi:10.1/acf:oo/2003.01.10

    (дата звернення : 15.02.2018).

2. Zhao S., Martin J. Identity construction on Facebook. Computers in Human Behavior.

2008. Vol. 24. Р. 16–36. doi:10.1016/j.chb.2008.02.12 (дата звернення : 15.02.2018).

17. Електронні ресурси (doi недоступний):

Література

1. Ілляшенко С. М. Товарна інноваційна політика. URL: http://ojs.lib.swin.edu.au/index

    (дата звернення : 15.02.2018).

2. Zhao S., Martin J. Identity construction on Facebook. Computers in Human Behavior.

2008. Vol. 24. Р. 16–36. URL: http://ojs.lib.swin.edu.au/index

    (дата звернення : 15.02.2018).

18. Праці одного і того ж року, того ж автора:

1. Luhan, M. (2015a). Culture is our business. New York: McGraw-Hill.

2. Luhan, M. (2015b). From cliché to archetype. New York: Viking Press.