Кафедра музичного мистецтва

Кафедра є випусковою і націлена на підготовку конкурентоспроможних високопрофесійних фахівців, які володіють навичками концертно-виконавської та педагогічної діяльності у сфері музичного мистецтва. 

Кафедра займається підготовкою бакалаврів і магістрів зі спеціальності 025 Музичне мистецтво. Підготовка студентів ведеться за наступними освітніми програмами: 

бакалаврів –

  • інструментальне виконавство (оркестрові, струнні, народні, духові та ударні інструменти);
  • інструментальне виконавство (фортепіано);
  • сольний спів;

         магістрів – за освітньою програмою «Музичне мистецтво».

Освітній процес науково-викладацьким складом кафедри здійснюється на засадах особистісно-зорієнтованого навчання, компетентнісного, системного та інтегративного підходів, які мають на меті формування музично-виконавської культури майбутнього фахівця, що володіє методиками навчання гри на музичному інструменті, обізнаний у навчально-педагогічній діяльності, виконавському репертуарі, володіє навичками сценічної майстерності, вербальної і невербальної комунікації з глядачем у процесі концертного виступу та здатний до самовдосконалення, самореалізації в художньо-творчій діяльності. 

Практична підготовка студентів проходить в спеціалізованих музичних школах, студіях, оркестрах. 

Студенти постійно підвищують виконавський рівень, беручи участь у майстер-класах. Більшість студентів кафедри є лауреатами міжнародних і всеукраїнських конкурсів.

Подольчук Володимир Васильович – завідувач кафедри музичного мистецтва, заслужений артист України, доцент. Член Гільдії трубачів професіоналів. Лауреат міжнародних та всеукраїнських конкурсів. Організатор і член журі міжнародних та всеукраїнських конкурсів. Випускники Володимира Васильовича – лауреати міжнародних і всеукраїнських конкурсів та фестивалів, солісти провідних оркестрів України і світу.
Викладає навчальні дисципліни: «Виконавська майстерність», «Спеціальний інструмент».

Склад кафедри