Основні заходи, спрямовані на запобігання, виявлення та протидію корупції

Наказ про затвердження плану заходів ЛДАКМ спрямованих на запобігання протидії корупції на 2024 рік

План заходів ЛДАКМ спрямованих на запобігання протидії корупції на 2024 рік

Щоб запобігти корупції в Академії кожен учасник освітнього процесу зобов’язаний:

  1. Не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень.
  2. Утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення.
  3. Невідкладно інформувати особу, відповідальну за запобігання корупції в Академії або ректора про випадки підбурення до вчинення корупційного правопорушення, пов’язаного з діяльністю Академії.
  4. Невідкладно інформувати особу, відповідальну за запобігання корупції в Академії або ректора про випадки вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень співробітниками Академії.
  5. Невідкладно інформувати особу, відповідальну за запобігання корупції в Академії або ректора про виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів.