ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

В Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 грудня 2019 року № 1003-л “Про ліцензування освітньої діяльності”, у 2020 році заплановано підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників за програмами очно-дистанційної форми навчання, розрахованими на 180, 108 та 60 академічних годин, з видачею сертифіката державного зразка за спеціальністю 011 “Освітні, педагогічні науки” у галузі знань 01 “Освіта/Педагогіка” за колективними та індивідуальними договорами.

Орієнтовна вартість надання освітніх послуг за програмою на 180 академічних годин становить 2910,23 грн. при формуванні групи 25 осіб.

Питання з організації навчання та процедури укладання договорів покладаються на уповноважених осіб Національної академії:
Гайдукевич Валентину Іванівну, заступника начальника відділу комунікативного та інформаційно-аналітичного забезпечення Інституту;
Лахманюк   Катерину   Василівну,    провідного    фахівця    відділу    комунікативного   та інформаційно-аналітичного забезпечення Інституту.

Довідки за тел.: (044) 481-21-79; (050) 974-89-62, (068) 765-70-18.
Пропозиції на підвищення  кваліфікації просимо направляти на електронну адресу: ipkkk_osvita@ukr.net.
Орієнтовні тематичні плани за посиланням:https://www.ipkkk.in.ua/