Моніторинг рівня працевлаштування

На сьогодні одним із головних завдань, що стоять перед закладами вищої освіти є підготовка кваліфікованих фахівців, які мають максимально відповідати сучасним вимогам ринку праці та роботодавців. Підприємства та організації шукають молодих спеціалістів з ґрунтовними теоретичними знаннями та умінням застосовувати їх на робочому місці.

Загалом за шість років перебування Луганської державної академії культури та мистецтв у місті Києві (після переміщення) було випущено більш 500 висококваліфікованих спеціалістів.

В Академії з 2019 року здійснюється систематичний моніторинг рівня працевлаштування здобувачів вищої освіти та випускників за рахунок анкетування під час роботи атестаційних (кваліфікаційних) комісій. Дані моніторингу містять інформацію щодо працевлаштування (за фахом та не за фахом), місце роботи та посаду. Середній відсоток респондентів по Академії в 2019 році склав 77%. Влітку 2020 року – 85,6 %. За результати анкетування визначено, що 100% здобувачів вищої освіти і випускників є працевлаштованими.         

Через 6 місяців після випуску здобувачів вищої  освіти проводиться анонімне анкетування щодо рівня викладання та здобутих під час навчання в Академії компетентностей. Відгуки випускників щодо Академії систематизовані за рахунок отримання зворотного зв’язку від випускників за результатами анкетування. Результати анкетувань розглядаються керівництвом Академії і є підґрунтям для прийняття рішень щодо внесення змін в освітні програми певних дисциплін для забезпечення якості освіти, як наслідок підвищення рівня працевлаштування випускників Луганської державної академії культури та мистецтв.