Творча діяльність

Луганська державна академія культури і мистецтв здійснює творчу діяльність у напрямі розвитку особистостей майбутніх фахівців – їх здібностей, обдарувань, культури мислення і культури почуттів, – які здатні до продуктивної самореалізації в умовах інтенсивних змін мистецького простору. Однією з провідних ідей концепції діяльності Академії є розвиток творчого потенціалу студентів.

Академія, здійснюючи творчу діяльність, має можливість доповнювати і вдосконалювати різноманітні творчі потреби студентів, втілювати принципи гуманізму, демократизму, диференціації в навчально – виховному та творчому процесах.  
Навчально-виховний процес в Академії налаштований на створення та вдосконалення синтезу педагогічних і мистецьких новацій, на засвоєння і використання їх у теоретичному та практичному навчанні, а також на подальший розвиток, самовиховання, самовдосконалення і професійне самовизначення студентів. Комплексний підхід до розвитку творчої діяльності студентів являє собою цілісну систему взаємозалежних науково-педагогічних принципів, методів і засобів виховання їхньої активності. Комплексність у розвитку творчого потенціалу майбутнього фахівця виступає способом оптимізації всього навчально-виховного процесу, основою формування всебічно розвитої особистості.

В культурі сучасного суспільства реалізується і осмислюється духовна спадщина минулого. Відродження національної свідомості вимагає сприйняття і розуміння особливостей розвитку національної духовності, культури і мистецтва. Завдяки цьому в Академії визначені основні завдання навчально-творчої роботи у напрямку збереження народних традицій культури і мистецтва України та їх органічне поєднання з сучасним освітньо-культурним простором.

Творча діяльність Академії спрямована на налагодження стійких зв’язків в Україні і світі з закладами вищої освіти, творчими платформами, громадськими організаціями, культурно-просвітницькими установами, міжнародними програмами.

Результатом творчої діяльності є перемоги студентів і викладачів у регіональних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах і фестивалях.

Державний науково-методичний центр змісту культурно-мистецької освіти Міжнародні і всеукраїнські професійні, студентські та учнівські мистецькі конкурси
Всеукраїнські та міжнародні конкурси з музичного мистецтва
Національна спілка театральних діячів України Календар фестивалів
Літературні конкурси
Європейська молодіжна ліга Міжнародні фестивалі-конкурси
Список фестивалів в Україні