Відбувся онлайн-конкурс «Історія музики в презентаціях»

Сучасний навчальний процес в умовах змішаного навчання висуває перед викладачами і студентами складні завдання.  Поряд з традиційними – формування високого духовного рівня особистості та збагачення її художньо-естетичного досвіду і світогляду, створення інтелектуального підґрунтя для успішної професійної діяльності, реалії сьогодення вимагають оновлення творчих форм роботи, ефективних для «покоління візуалів». 28 травня 2021 року старша викладачка кафедри музичного мистецтва Академії Наталія Качмарчик, разом з колегами Елеонорою Радченко та Оксаною Возьяновою, організувала внутрішньоакадемічний онлайн-конкурс «Історія музики в презентаціях», в якому прийняли участь студенти 1 курсу спеціальності «Музичне мистецтво».

Голова журі онлайн-конкурсу Олена Дерев’янченко – кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри історії української музики та музичної фольклористики Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського, – відкриваючи конкурсні змагання, зазначила, що виховання здатності творчо застосовувати набуті знання, вміння і навички має величезне значення у майбутній виконавській та педагогічній діяльності.

Студенти представили змістовні презентації та доповіді, в яких розповіли про маловідомі сторінки історії музичного мистецтва. Перше місце у онлайн-конкурсі отримала Ірина Павлишин за роботу «Становлення мангеймського оркестру», друге місце  – студентка Анастасія Качур, трете місце поділили між студентками  Анною Клюшник і Вікторією Стецькою.

При підведенні підсумків онлайн-конкурсу було зазначено, що  основні завдання – виховання потреб творчої самореалізації, формування навичок дослідницької діяльності,  уміння публічного виступу, поглиблення та розширення знань історичних закономірностей  розвитку музичних жанрів та стилів, – були успішно виконані.

Прес-центр Академії