Правила прийому 2021

 Правила прийому до Луганської державної академії культури і мистецтв в 2021 році

Додаток 1. Перелік ступенів, спеціальностей, конкурсних пропозицій за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток 2. Перелік спеціальностей для прийому на третій курс (з нормативним строком навчання) на вакантні місця осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста), для здобуття ступеня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки

Додаток 3. Перелік напрямів для прийому на навчання осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) для здобуття ступеня магістра

Додаток 4. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти, вступних екзаменів, творчих конкурсів, фахових випробувань для вступників на основі повної загальної середньої освіти, освітньо-професійного ступеня молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) 

Додаток 5. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обчисленого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100 – 200

Додаток 6. Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного замовлення в 2021 році

Додаток 7. Визначення обсягів Квоти-1 в розрізі спеціальностей та спеціалізацій/освітніх програм для вступу на основі повної загальної середньої освіти

Додаток 8. Таблиці відповідності середнього бала документа про вищу освіту

Додаток 9. Перелік напрямів підготовки для прийому на другий курс (з нормативним строком навчання) на вакантні місця осіб, які добули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю

Додаток 10. Перелік особливих досягнень в навчанні, що можуть враховуватись як конкурсний показник для вступу на спеціальності другого (магістерського) освітнього рівня

Додаток 11. Положення про освітні центри “Донбас-Україна”, “Крим-Україна”

Додаток 12. Правила прийому до ЛДАКМ за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра

Додаток 12.1. Перелік спеціальностей (освітніх програм) за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток 12.2. Перелік спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих таабо фізичних здібностей вступників

Додаток 12.3. Перелік спеціальностей для прийому на перший курс (зі скороченим терміном навчання)

Додаток 12.4. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освітидля вступників на основі повної ЗСО

Додаток 12.5. Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, конкурсів творчих або фізичних здібностей) для вступників на основі базової ЗСО

Додаток 12.6. Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів та фахових випробувань) для вступників на основі ОКР кваліфікованого робітника