Правила прийому 2023

Правила прийому до Луганської державної академії культури і мистецтв в 2023 році

Додаток 1. Перелік ступенів, спеціальностей, конкурсних пропозицій за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток 2. Перелік напрямів для прийому на навчання осіб виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, які здобули освітній ступінь магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (НРК7) для здобуття освітнього ступеня магістра

Додаток 3. Перелік конкурсних предметів ПЗСО та НРК 5

Додаток 4. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, фаховиї іспитів) НРК 6

Додаток 5. Таблиця переведення тестових балів тесту загальної навчальної компетентності ЄВІ до шкали 100–200

Додаток 6. Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення бюджетних місць в 2023 році

Додаток 7. Положення про освітні центри

Додаток 8. Правила прийому до Фахового мистецького коледжу Луганської державної академії культури і мистецтв за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра

Додаток 8.1. Перелік спеціальностей, освітніх програм, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток 8.2. Перелік спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників

Додаток 8.3. Перелік спеціальностей для прийому на перший курс (зі скороченим терміном навчання) осіб, які здобули повну загальну середню освіту, ОКР кваліфікованого робітника для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра

Додаток 8.4. Перелік конкурсних предметів (конкурсів творчих та/або фізичних здібностей) для вступників на основі БЗСО, ПЗСО та КР