Рекомендованi до зарахування (бюджет)

Квалiфiкацiя Спецiальнiсть Курс
ОКР “Молодший спецiалiст” 022 Дизайн 1 курс (денна)
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрацiя 1 курс (денна)
024 Хореографія | Сучасна хореографія 1 курс (денна)
026 Сценiчне мистецтво | Цирковi жанри 1 курс (денна)
026 Сценiчне мистецтво | Акторське мистецтво драми театру і кіно 1 курс (денна)
029 Iнформацiйна, бiблiотечна та архiвна справа 1 курс (денна)
ОС “Бакалавр” 024 Хореографiя | За видами 1 курс (денна)

1 курс (заочна)

025 Музичне Мистецтво | Сольний спiв 1 курс (денна)

1 курс (заочна)

025 Музичне Мистецтво | Інструментальне виконавство (оркестровi струнні, народні, духові та ударнi iнструменти) 1 курс (денна) 

1 курс (заочна)

025 Музичне Мистецтво | Інструментальне виконавство (фортепiано) 1 курс (денна)

1 курс (заочна)

026 Сценiчне мистецтво | Акторське мистецтво драматичного театру та кiно 1 курс (денна)  

1 курс (заочна)

ОС “Магiстр” 025 Музичне мистецтво 1 курс (денна)
026 Сценiчне мистецтво | Театральне мистецтво 1 курс (денна)