Декларацію про академічну доброчесність Луганської державної академії культури і мистецтв було схвалено на засіданні Вченої Ради Академії

24 жовтня 2019 року на Вченій раді Академії було схвалено Декларацію про академічну доброчесність Луганської державної академії культури і мистецтв, яка попередньо пройшла процедуру обговорення. До процесу обговорення та корегування тексту Декларації активно долучився Студентський парламент Академії.
Декларація про академічну доброчесність Академії є частиною Кодексу корпоративної культури Академії. При укладанні тексту Декларації був урахований досвід провідних зарубіжних університетів у сфері академічної етики та доброчесної поведінки, де академічна доброчесність визначається як дотримання моральних і правових норм поведінки, вимог до професійної та наукової діяльності працівників, освітньої та науково-дослідної діяльності докторантів, аспірантів в академічному середовищі при здійсненні наукової, освітньої, інноваційної та творчої діяльності для забезпечення високого рівня довіри до результатів освітнього процесу, наукових і творчих досягнень.
Мета Декларації академічної доброчесності Академії полягає у визначенні та утвердженні основних пріоритетних принципів й цінностей внутрішнього забезпечення якості освіти та досліджень, дотримання яких представниками спільноти Академії є необхідною умовою створення сприятливого середовища для навчання і роботи, прагнення до істини, обміну знаннями, впровадження інновацій, інтелектуального розвитку студентів та працівників, підтримки особливих взаємовідносин відповідно до норм Корпоративної культури Академії, запобігання будь-яких проявів недоброчесної поведінки та порушення академічної доброчесності.
Декларація академічної доброчесності Академії регулює якість та дотримання етичних вимог співробітниками та студентами, двох основних сферах діяльності Академії – освітній (освітня діяльність студентів, викладацька діяльність науково-педагогічних і педагогічних працівників) та науковій (написання курсових, магістерських робіт, дослідницькі проекти, наукова діяльність, публікація результатів досліджень тощо), а також у міжособистісному спілкуванні.
У своїй професійній та освітній діяльності академічна спільнота Академії керується принципами: чесності й порядності, взаємної довіри, справедливості, рівної відповідальності, взаємоповаги та принципом лідерства-служіння.
Підписання науковими, науково-педагогічними, педагогічними працівниками та студентами Академії Декларації про академічну доброчесність є наступним важливим кроком для утвердження високих етичних норм та доброчесності в академічній спільноті Академії.