Міністерство освіти і науки України пропонує змінити галузі знань і спеціальностей, за якими вчаться студенти закладів вищої освіти

На сайті Кабінету міністрів України опубліковано проект Постанови про внесення змін до переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, яка доповнює Перелік галузей знань i спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 29 квітня 2015 р. № 266, відповідними галузями знань Міжнародної стандартної класифікації освіти (ISCED-F-2013) з метою приведення його у відповідність до частини першої статті 1 Закону України «Про вищу освіту», в якій встановлено таке визначення галузі i спеціальності:

галузь знань – гармонізована з Міжнародною стандартною класифікацією освіти широка предметна область освіти i науки, що включає гpyпy споріднених спеціальностей;

спеціальність – гармонізована з Міжнародною стандартною класифікацією освіти предметна область освіти i науки, яка об’єднує споріднені освітні програми, що передбачають спільні вимоги до компетентностей i результатів навчання випускників.

Гармонізація галузей i спеціальностей означає можливість встановлення ïx відповідності кодам Міжнародної стандартної класифікації освіти (MCKO) для переходу від національного переліку до MCKO i в зворотному напрямку.

У таблиці кожній спеціальності національного переліку поставлено у відповідність одну або кілька деталізованих галузей MCKO, що забезпечує гармонізацію на рівні спеціальностей – предметних областей освіти i науки. Гармонізація на рівні галузей здійснюється через подальше визначення кодів широкої та вузької галузей знань MCKO, що відповідають коду деталізованої галузі, з якою встановлено відповідність спеціальності національного переліку.

Прес-центр Академії за матеріалами «Судово-юридичної газети»