Система забезпечення та управління якістю

Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (системи внутрішнього забезпечення якості) в Луганській держаній академії культури і мистецтв
Результати моніторингу якості освіти
Перегляд освітніх програм
Антиплагіат