Відділ кадрів

Про підрозділ

Відділ кадрів є структурним підрозділом Луганської державної академії культури і мистецтв, який керується Конституцією України, Законами України, іншими нормативно-правовими актами, що регулюють трудові відносини, а також Статутом, Колективним договором, Правилами внутрішнього розпорядку, розпорядженнями та наказами ректора Академії.

Основними завданнями та функціями відділу є:

 • Ведення встановленої звітно-облікової документації, підготовка державної статистичної звітності з кадрових питань, аналіз якісних та кількісних показників особового складу Академії.
 • Прийняття від претендентів на вакантні посади документів, перевірка правильності їх оформлення та подання для розгляду ректору Академії.
 • Підготовка проектів наказів і розпоряджень з кадрових питань та здійснення їх обліку.
 • Перевірка та подання ректору документів, необхідних для укладення контрактів з працівниками.
 • Формування та ведення особових справ працівників.
 • Внесення відповідних записів до трудових книжок працівників та здійснення їх обліку відповідно до чинного законодавства України.
 • Ознайомлення працівників із колективним договором, правилами внутрішнього розпорядку.
 • Обчислення загального, спеціального, а також страхового стажу роботи працівників відповідно до норм чинного законодавства України.
 • Здійснення необхідних організаційних заходів щодо оголошення та проведення конкурсів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних і наукових працівників.
 • Здійснення підготовки документів для нагородження та заохочення працівників, ведення відповідного обліку.
 • Здійснення заходів щодо забезпечення трудової дисципліни працівниками усіх структурних підрозділів.
 • Підготовка проектів наказів щодо накладення дисциплінарних стягнень на працівників та здійснення відповідного обліку.
 • Підготовка проектів наказів щодо надання відпусток працівникам та здійснення відповідного обліку.
 • Здійснення підготовки документів (довідок з місця роботи, витягів з трудових книжок тощо) для призначення пенсій працівникам Академії, а також, за бажанням працівника, подання їх до органу Пенсійного фонду України за юридичною адресою Академії.
 • Підготовка проектів наказів на відрядження працівників, оформлення та видача посвідчень про відрядження.
 • Підготовка проектів наказів для організації стажування працівників.
 • Оформлення та видача працівникам Академії службових посвідчень, здійснення відповідного обліку.
 • Оформлення та видача працівникам довідок з місця роботи про теперішню та минулу роботу в Академії.
 • Заповнення листів тимчасової непрацездатності працівників щодо наявності страхового стажу працівника.
 • Здійснення обліку військовозобов’язаних (призовників) працівників та студентів.
 • Підготовка відповідної звітності щодо чисельності військовозобов’язаних та призовників.
 • Здійснення необхідних заходів щодо дотримання законодавства у сфері захисту персональних у процесі проведення кадрової роботи.
 • Внесення ректору пропозицій з питань удосконалення кадрової роботи в Академії.
 • Здійснення інших завдань і функцій, пов’язаних з організацією кадрової роботи.