Перелік документів для вступу

 • Документ, що посвідчує особу та громадянство (оригінал та копія).

У разі подачі ID-картки – паперовий витяг з Єдиного державного демографічного реєстру (оригінал та копія);

 • картка платника податків (довідка про присвоєння ідентифікаційного коду) – копія;
 • документ державного зразка про повну загальну середню освіту і додаток до нього (оригінал та копія);
 • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання, ЄВІ – оригінал та копія;
 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ на старші курси та в магістратуру і додаток до нього (оригінал та копія).

У разі відсутності, з об’єктивних причин, документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень);

 • військово-обліковий документ (військовий квиток або посвідчення про приписку) – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством) – оригінал та копія;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.;
 • медична довідка 086/о (для вступників на денну форму здобуття освіти за освітнім ступенем бакалавра);
 • довідка про флюорографію (для вступників на денну форму здобуття освіти за освітнім ступенем магістра):
 • документи, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти;
 • довідка про реєстрацію місця проживання особи (додаток 13 до Правил реєстрації місця проживання), у випадку, якщо вступник претендує на врахування у конкурсному балі сільського коефіцієнта;
 • документи, що підтверджують пільги, передбачені діючим законодавством (свідоцтво про народження, довідка МСЕК, довідка учасника бойових дій і інші документи – оригінали та завірені копії).