Інформація, яка застосовується в процесі розрахунку коштів,
що підлягають відшкодуванню при повторному навчанні
за рахунок Державного бюджету,
відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2015 року № 658,
для студентів, які будуть повторно здобувати вищу освіту
за рахунок державного бюджету з 01.09.2023 року.

Документи для здійснення розрахунку, подаються до Луганської державної академії культури і мистецтв або Коледжу Академії. Розрахунок коштів, що підлягають відшкодуванню здійснюється індивідуально стосовно кожного студента на підставі академічної довідки, даних про період навчання, кількості перезарахованих кредитів та коефіцієнту інфляції. В залежності від всіх складових розрахунку сума відшкодування може відрізнятись від середніх витрат як в більшу сторону, так і в меньшу.

Сума коштів, що підлягають відшкодуванню студентом, який навчався за державним або місцевим замовленням за заочною формою здобуття освіти, дорівнює 0,35 розрахункової суми відшкодування.

Реквізити для відшкодування коштів витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців з 01 серпня 2023 року:

  • отримувач: УК у Печерському районі / Печерський район / 24060300.
  • Код ЄДРПОУ 38004897, розрахунковий рахунок 31118115026007.
  • Банк одержувача: ГУДКСУ у місті Києві, код банку 899998.
  • Призначення платежу:*; 101; 24060300.
  • Відшкодування коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців.
  • Прізвище, ім’я та по батькові.

Постанова від 26 серпня 2015 р. № 658 Про затвердження порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців
Повідомлення
Заява студента
Заява студента на перезарахування кредитів
Заява студента відмова
Заява студента реструктуризація