Вступна кампанія 2023

Програми творчих конкурсів, фахових іспитів, порядок та критерії оцінювання мотиваційних листів

Фаховий молодший бакалавр

Програми творчих конкурсів для вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти

Мотиваційний лист (оформлюється в електронному кабінеті вступника)

Порядок та критерії оцінювання мотиваційних листів

Бакалаврат

Програми творчих конкурсів для вступників на навчання на основі повної загальної середньої освіти

Мотиваційний лист (оформлюється в електронному кабінеті вступника)

Порядок та критерії оцінювання мотиваційних листів

Мотиваційний лист та програма творчого конкурсу для вступників на навчання зі скороченим строком на основі освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра

Мотиваційний лист та програма творчого конкурсу для вступників на навчання зі скороченим строком на основі освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) здобутого за іншою спеціальністю

Мотиваційний лист та програма творчого конкурсу для вступників на навчання зі скороченим строком на основі освітньо-професійного ступеня молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста)

Магістратура

Програми співбесіди з іноземної мови, фахових іспитів для вступників на основі освітнього ступеня бакалавра, магістра

Мотиваційний лист (оформлюється в електронному кабінеті вступника)

Порядок та критерії оцінювання мотиваційних листів

Програми співбесіди з іноземної мови